top of page
smary.jpg

SPECJALISTYCZNE ŚRODKI SMARNE:

Wszędzie tam gdzie warunki pracy wykluczają stosowanie konwencjonalnych olejów i smarów a

drobiazgi mogą mieć wpływ na proces produkcji zaczyna się miejsce dla specjalistycznych środków

smarnych.

- Ekstremalne temperatury 

- Wysokie obroty

- Agresywne środowisko

- Smarowanie długookresowe

- Atesty dla branży spożywczej

To tylko niektóre z potencjalnych zastosowań specjalistycznych olejów i smarów.

 

W naszej ofercie posiadamy m.in. :

 

– oleje biodegradowalne

– oleje białe

– oleje do przemysłu spożywczego

– smary specjalistyczne

– produkty smarne w aerozolu

bottom of page